Προϊόντα Λιανικής

Γυάλινο Βαζάκι

280γρ

Γυάλινο Βαζάκι

Βιολογική - 190γρ

Γυάλινο Βαζάκι Πάστα

110γρ

Γυάλινο Βαζάκι Πάστα

Βιολογική - 110γρ

Vacuum Drained

250γρ

Vacuum Drained

Βιολογική - 250γρ

Vacuum Dry

150γρ

Vacuum Dry

Βιολογική - 150γρ

Προϊόντα Χονδρικής

Vacuum Drained - Κουτί

1500γρ

Vacuum Drained

1500γρ
Δυνατότητα για ζουλιέν (julienne) κόψιμο

Vacuum Drained

Βιολογική - 1500γρ
Δυνατότητα για ζουλιέν (julienne) κόψιμο

Vacuum Paste

1500γρ

Vacuum Paste

Βιολογική - 1500γρ

Vacuum Dry

5000γρ

Vacuum Dry

Βιολογική - 5000γρ